fanny wikström'
Hur jag gör mina bakgrunder i Photoshop!
by fanny wikström' January 6th, 2012 21:43 1,622 views

I denna video visar jag hur jag gör mina egna bakgrunder i photoshop samt visar vilka sidor jag laddar ner penslar och standardbakgrunder ifrån. Sorry för svagt lagg i ljudet på vissa ställen.